banner_uks

HALOWY WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY

Dziewczęta

I miejsce

Aleksandra Soból

II miejsce

Gabriela Zapała

III miejsce

Justyna Abram

Chłopcy

I miejsce

Dariusz Dworski

II miejsce

Dominik Biernat

III miejsce

Piotr Wójtowicz-Pitek

IV miejsce

Michał Kłeczek

Michał Jarosz

V miejsce

Michał Knitter

VI miejsce

Eryk Celiński

VII miejsce

Dawid Wójciak

Kamil Habura

VIII miejsce

Dawid Kaciczak

IX miejsce

Dawid Jagódka


Uczestnikom zostały wręczone medale od I - III miejsca oddzielnie

dla dziewcząt i chłopców oraz dyplomy od I - VI miejsca

Copyright © 2011 Rafal · kontakt UKS "Jedynka ·