banner_uks

Ciekawe linki:

Strona Szkoły Podstawowej nr1 MSZS Kraków Strona Rabki-Zdroju
Dane KRS: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA

kliknij aby wypełnić pit i przekazać 1% podatku

Przekazując 1% podatku dochodowego na Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Rabce - Zdroju przyczynisz się do zwiększenia aktywności sportowej młodzieży szkolnej ze Szkoły Postawowej Nr 1


Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" uzyskał w dniu 16.06.2009 Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2009 r. stowarzyszenie nasze zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizacja posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego pod nr KRS 0000331129. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 29.05.2003 r.) rozdział 3 art. 27 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać 1 % swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W związku z tym, zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o przekazanie 1 % swego podatku na nasze konto:

KLUB SPORTOWY "JEDYNKA"

BANK Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

nr 08 8815 0002 0000 0021 0005 0001

z dopiskiem : UKS"Jedynka" Rabka - Zdrój


Copyright © 2011 Rafal · kontakt UKS "Jedynka ·