banner_uks

Ciekawe linki:

Strona Szkoły Podstawowej nr1 MSZS Kraków Strona Rabki-Zdroju

Dane KRS: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA kliknij aby wypełnić pit i przekazać 1% podatku Rozliczenie PIT z PITax.pl e-pity po prostu

Cele Klubu Sportowego UKS "Jedynka"

w Rabce - Zdroju


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz kultury masowej dla społeczeństwa rabczańskiego poprzez :

  1. Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów na terenie działania Klubu,
  2. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim,
  3. Tworzenie warunków do rozwijania się sportu na terenie działania Klubu,
  4. Szkolenie i przygotowywanie zawodników do reprezentowania Klubu podczas zawodów na szczeblu miejskim , powiatowym , wojewódzkim , a w miarę możliwości ogólnokrajowym,
  5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
  6. Umożliwienie młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej udziału w imprezach sportowych ; o charakterze masowym , jak również treningach sportowych sekcji Klubu.

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Copyright © 2011 Rafal · kontakt UKS "Jedynka ·